QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Nguyên liệu đầu vào luôn được kiểm soát chặt chẽ và cùng với dây chuyền sản xuất hiện đại để tạo ra một sản phẩm tối ưu về nhiệt lượng và thân thiện với môi trường

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Hiện tại chúng tôi có 3 xưởng sản xuất với khoảng 100 công nhân có thể đáp ứng được 30 tấn hàng mỗi ngày, tương đương 10.500 tấn/ năm

 

0908510690